sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Ngô Vĩnh Hùng
Phòng Kinh Doanh
(08) 22192888 - 0933 600 092

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Thẻ màu công nghiệp
Thẻ màu công nghiệp
Thẻ màu dạng hạt
Thẻ màu dạng hạt
Thẻ màu gia dụng
Thẻ màu gia dụng
Thẻ màu gia dụng
Thẻ màu gia dụng
Thẻ màu gốc
Thẻ màu gốc
Thẻ màu quạt công nghiệp
Thẻ màu quạt công nghiệp
Màu cho túi PE
Màu cho túi PE
Màu cho ngành bao bì PP
Màu cho ngành bao bì PP
Màu cho ngành thổi chai
Màu cho ngành thổi chai
Màu cho ngành thổi chai
Màu cho ngành thổi chai