sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Ngô Vĩnh Hùng
Phòng Kinh Doanh
(08) 22192888 - 0933 600 092

HẠT NHỰA MÀU

Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu đỏ
Hạt nhựa màu đỏ
Hạt nhựa màu hồng
Hạt nhựa màu hồng
Hạt nhựa màu trắng
Hạt nhựa màu trắng
Hạt nhựa màu vàng nghệ
Hạt nhựa màu vàng nghệ
Hạt nhựa màu xám
Hạt nhựa màu xám
Hạt nhựa màu xanh dương
Hạt nhựa màu xanh dương
Hạt nhựa màu xanh lá
Hạt nhựa màu xanh lá
Hạt nhựa màu cam
Hạt nhựa màu cam
Hạt nhựa màu đỏ đậm
Hạt nhựa màu đỏ đ̑...
Hạt nhựa màu vàng tươi
Hạt nhựa màu vàng tươi
Hạt nhựa màu xanh lá đậm
Hạt nhựa màu xanh lá đậm